Radionica o finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja

Drugi poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima
06/05/2021
Više hiljada polaznika obuke „Etika i integritet”
14/05/2021

Radionica o finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja

print

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije učestvovali su na dvodnevnoj radionici za novinare pod nazivom Finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja – principi, standardi, regulatorni okvir i prakse“, u organizaciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES).

Direktor regionalne kancelarije IFES u Pragu Magnus Ohman govorio je o političkom finansiranju i međunarodnim standardima, kao i ulozi medija u ovoj oblasti.

Pomoćnik direktora Agencije u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti Dušan Jeličić predstavio je nadležnosti, praksu i izazove sa kojima se Agencija susretala, kada je reč o kontroli godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja o troškovima izbornih kampanja, kao i monitoringu.

Diskusija je bila usmerena i na konkretne probleme izveštavanja novinara, kao i načine za njihovo prevazilaženje. Pored toga, istaknut je značaj jačanja saradnje Agencije i medija, posebno u vreme izbornih kampanja, kada je dinamika aktivnosti političkih subjekata na najvišem nivou.