Радионица о финансирању политичких странака и изборних кампања

Други позив заинтересованим организацијама цивилног друштва за учешће у изради процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима
06/05/2021
Више хиљада полазника обуке „Eтика и интегритет”
14/05/2021

Радионица о финансирању политичких странака и изборних кампања

print

Представници Агенције за спречавање корупције учествовали су на дводневној радионици за новинаре под називом Финансирање политичких странака и изборних кампања – принципи, стандарди, регулаторни оквир и праксе“, у организацији Међународне фондације за изборне системе (IFES).

Директор регионалне канцеларије IFES у Прагу Магнус Охман говорио је о политичком финансирању и међународним стандардима, као и улози медија у овој области.

Помоћник директора Агенције у Сектору за контролу финансирања политичких активности Душан Јеличић представио је надлежности, праксу и изазове са којима се Агенција сусретала, када је реч о контроли годишњих финансијских извештаја, извештаја о трошковима изборних кампања, као и мониторингу.

Дискусија је била усмерена и на конкретне проблеме извештавања новинара, као и начине за њихово превазилажење. Поред тога, истакнут је значај јачања сарадње Агенције и медија, посебно у време изборних кампања, када је динамика активности политичких субјеката на највишем нивоу.