Први извештај о примени Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење

UEPS_priznanje_antikorupcija
Агенцији сребрно признање УЕПС у категорији најбоље друштвено-одговорне кампање
24/12/2013
Одржан семинар за студенте
20/05/2014

Први извештај о примени Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење

print

Агенција обавештава све одговорне субјекте из Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење да је први извештај о примени ова два документа 31. марта 2014. године достављен Народној скупштини, као и да се може преузети на овом линку.

Према оцени Агенције, у првом извештајном периоду, од 123 испитане активности:

  • 24 су испуњене у складу с индикатором (19%), од којих је:
    • 20, према подацима које Агенција располаже, реализовано на начин и у року предвиђеним Акционим планом;
    • 4, према подацима које Агенција располаже, реализовано у року, али не и на начин предвиђеним Акционим планом;
  • 10 активности није испуњено у складу с индикатором (8%);
  • Агенција није била у могућности да оцени испуњеност 12 активности (10%);
  • реализација је у току за 77 активности (63%).

Screenshot-from-2014-04-02-121943_445x212_7d5d52ee1c17913f93c9ec0aeef52690

Општи део извештаја који обухвата оцену испуњености Стратегије и Акционог плана за први извештајни период, резиме извештаја, односно најзначајније предузете активности у овом периоду, као и опште препоруке важне за унапређење примене и надзора над применом нових стратешких докумената у области борбе против корупције можете преузети овде.

Агенција позива све одговорне субјекте да приликом читања извештаја нарочито обрате пажњу на препоруке Агенције, и то како на опште препоруке у оквируОпштег дела, тако и на појединачне препоруке у Посебном делу, које се односе на тачно одређену меру, односно активност из Акционог плана. Пожељно је да се одговорни субјект, коме је препорука упућена, у наредним извештајима осврне на мере које је предузео како би поступио по овој препоруци Агенције.

Нови циклус извештавања

Рок за подношење следећег кварталног извештаја истиче 15. априла 2014. године и треба да обухвати период од 1. јануара до 31. марта. Одговорни субјекти треба да извештавање наставе на исти начин, на основу Смерница за извештавање о спровођењу и вршење надзора над спровођењем Стратегије и Акционог плана и кроз попуњавање предложеног формулара за сваку реализовану активност. Ове документе можете преузети овде.

Моле се одговорни субјекти да не понављају информације и доказе достављене у оквиру претходног извештаја и да не шаљу формуларе исте садржине, односно да у њих уносе само мере које су предузете од 1. јануара до 31. марта 2014. године, а да уколико у овом периоду нису предузете активности усмерене на реализацију обавеза из стратешких докумената, односно уколико нема никаквих промена у односу на претходни извештајни период, то само нагласе у пропратном допису. На овај начин ће Агенцији бити значајно олакшан надзор над применом Стратегије и Акционог плана. И овај пут, извештаји се могу достављати обичном или електронском поштом.