Prva sednica Odbora Agencije

Agencija izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje predsedniku GO Mladenovac
31/01/2014
Organi i organizacija
14/07/2010

Prva sednica Odbora Agencije

print

Na prvoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kojoj su prisustvovali i direktorka i zamenik direktora, zauzeto je mišljenje da sudije, sudije za prekšaje, tužioci i zamenici tužioca koji nisu izabrani na poslednjem reizboru nisu funkcioneri u smislu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije pa samim tim nisu dužni da Agenciji dostavljaju izveštaje o imovini i prihodima, niti da traže saglasnost za obavljanje drugih poslova.

Sudije, tužioci i zamenici tužioca prestali su da obavljaju svoje funkcije pre početka primene ovog Zakona, pa samim tim ne podležu navedenim obavezama. Takođe je usvojeno mišljenje da ni predsednici i predsedništva akademija nauka, kao ni prodekani fakulteta nisu javni funkcioneri i da ne podležu ovim obavezama.

Na sednici je ukazano da, u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, podaci o supružniku funkcionera neće biti dostupni na sajtu Agencije, osim ukoliko postoji njihova saglasnost za objavljivanje. U pogledu štednih uloga funkcionera, usvojen je stav da će na sajtu Agencije biti navedeno da li funkcioner ima ili nema štedni ulog, bez navođenja visine uloga, banke u kojoj se nalazi kao ni brojeva računa.

Direktorka je informisala članove Odbora da je tokom protekle nedelje realizovano pet seminara za funkcionere Ivanjice, Kragujevca, Zaječara, Aranđelovca i Sremske Mitrovice kako bi se bliže upoznali sa obavezom podnošenja izveštaja o imovini, rokovima i kaznenim odredbama.