Прва седница Одбора Агенције

Агенција изрекла меру јавног објављивања препоруке за разрешење председнику ГО Младеновац
31/01/2014
Органи и организација
14/07/2010

Прва седница Одбора Агенције

print

На првој седници Одбора Агенције за борбу против корупције, којој су присуствовали и директорка и заменик директора, заузето је мишљење да судије, судије за прекшаје, тужиоци и заменици тужиоца који нису изабрани на последњем реизбору нису функционери у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције па самим тим нису дужни да Агенцији достављају извештаје о имовини и приходима, нити да траже сагласност за обављање других послова.

Судије, тужиоци и заменици тужиоца престали су да обављају своје функције пре почетка примене овог Закона, па самим тим не подлежу наведеним обавезама. Такође је усвојено мишљење да ни председници и председништва академија наука, као ни продекани факултета нису јавни функционери и да не подлежу овим обавезама.

На седници је указано да, у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције, подаци о супружнику функционера неће бити доступни на сајту Агенције, осим уколико постоји њихова сагласност за објављивање. У погледу штедних улога функционера, усвојен је став да ће на сајту Агенције бити наведено да ли функционер има или нема штедни улог, без навођења висине улога, банке у којој се налази као ни бројева рачуна.

Директорка је информисала чланове Одбора да је током протекле недеље реализовано пет семинара за функционере Ивањице, Крагујевца, Зајечара, Аранђеловца и Сремске Митровице како би се ближе упознали са обавезом подношења извештаја о имовини, роковима и казненим одредбама.