1. sednica Odbora Agencije

Predstavljanje Agencije za borbu protiv korupcije na konferenciji u Rumuniji
11/04/2014
Održan okrugli sto „Institucionalni integritet“ u Leksovcu i Prokuplju
06/06/2011

1. sednica Odbora Agencije

print

Odbor Agencije je na prvoj sednici razmatrao ostavku zamenika direktora Agencije i konstatovao da je potrebno raspisati konkurs za izbor novog zamenika direktora.

Za zamenika predsednika Odbora Agencije izabran je Zlatko Minić umesto Tanje Miščević, koja je podnela ostavku u decembru.

Odbor Agencije je izrazio zabrinutost povodom propusta ovlašćenih predlagača, Državne revizorske institucije i Vlade RS, da dostave predloge za dva nedostajuća člana Odbora.
U izveštaju stručne službe Agencije o radu između dve sednice, konstatovano je da u okviru sektora za poslovne kontrole, rađeno na pripremama za rad na podzakonskim aktima novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti kao i na utvrđivanju formalne ispravnosti finansijskih izveštaja za 2009. godinu.