1. седница Одбора Агенције

Представљање Агенције за борбу против корупције на конференцији у Румунији
11/04/2014
Одржан округли сто „Институционални интегритет“ у Лексовцу и Прокуплју
06/06/2011

1. седница Одбора Агенције

print

Одбор Агенције је на првој седници разматрао оставку заменика директора Агенције и констатовао да је потребно расписати конкурс за избор новог заменика директора.

За заменика председника Одбора Агенције изабран је Златко Минић уместо Тање Мишчевић, која је поднела оставку у децембру.

Одбор Агенције је изразио забринутост поводом пропуста овлашћених предлагача, Државне ревизорске институције и Владе РС, да доставе предлоге за два недостајућа члана Одбора.
У извештају стручне службе Агенције о раду између две седнице, констатовано је да у оквиру сектора за пословне контроле, рађено на припремама за рад на подзаконским актима новог Закона о финансирању политичких активности као и на утврђивању формалне исправности финансијских извештаја за 2009. годину.