ПРВА ПРЕСУДА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА ЗБОГ НЕДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА О ИМОВИНИ

Алибунар – Избори за одборнике
20/06/2012
Ариље- Избори за одборнике
20/06/2012

ПРВА ПРЕСУДА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА ЗБОГ НЕДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА О ИМОВИНИ

print

Прекршајни суд у Нишу прекршајно је осудио Бацковић Слађану, директорку Републичког фонда за развој, због тога што није у Законом прописаном року од 30 дана од дана избора, постављења односно именовања доставила извештај о имовини и приходима Агенцији за борбу против корупције.

Слађана Бацковић је ступила на функцију Директора Републичког фонда за развој 8. јула 2010. године, а Извештај о имовини и приходима Агенцији је доставила тек 28. фебруара 2011. године. Агенција је зато поднела захтев за покретање прекршајног поступка 11. априла 2011. године, поводом кога је Прекршајни суд у Нишу донео окривљујућу пресуду, изрекао госпођи Бацковић опомену и наложио да плати трошкове прекршајног поступка.

Иако је Законом о Агенцији за борбу против корупције за овај прекршај прописана новчана казна у висини од педесет до сто педесет хиљада динара, Прекршајни суд је као олакшавајућу околност имао у виду да је извештај поднет по истеку законом прописаног рока, али пре подношења прекршајне пријаве.