Prva okrivljujuća presuda zbog nepoštovanja obaveze pravnog lica da obavesti Agenciju o učešću u javnim nabavkama pred organima Republike Srbije

Subotica – Izbori za odbornike
25/06/2012
Beograd – Izbori za odbornike
25/06/2012

Prva okrivljujuća presuda zbog nepoštovanja obaveze pravnog lica da obavesti Agenciju o učešću u javnim nabavkama pred organima Republike Srbije

print

Prekršajni sud u Beogradu doneo je okrivljujuću presudu protiv preduzeća za inžinjering, trgovinu i građevinarstvo „ITG“ doo Smederevo kao i protiv direktora i vlasnika 100% kapitala u ovom preduzeću, Milije Barovića, zbog toga što je ovo preduzeće učestvovalo u dve javne nabavke velike vrednosti, a o ishodima javnih nabavki nije obavestilo Agenciju za borbu protiv korupcije. Preduzeću je određena jedinstvena kazna za obe učinjene povrede u iznosu od 200.000.00 dinara, dok je direktoru određena kazna u iznosu od 20.000.00 dinara.

Prema članu 36 Zakona o Agenciji, pravno lice u kojem je funkcioner vlasnik više od 20% udela ili akcija, ako učestvuje u postupku privatizacije, javnih nabavki ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom Republike, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, drugim korisnikom budžeta, odnosno drugim pravnim licem čiji je osnivač organ Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave ili pravnim licem u kojem je više od 20% kapitala u javnoj svojini, obavezno je da o tome obavesti Agenciju u roku od tri dana od dana preduzimanja prve radnje u postupku, kao i o konačnom ishodu postupka u roku od tri dana od dana saznanja o njegovom okončanju. Budući da je direktor “ ITG“ doo Smederevo, Milija Barović, u isto vreme i član gradskog veća Grada Smederevo, preduzeće u kome ima vlasnički udeo bilo je obavezno da obavesti Agenciju o tome da učestvuje u postupcima javne nabavke kod Opštinske uprave Velika Plana kao i o krajnjem ishodu tih javnih nabavki u roku od tri dana od završetka tendera.

Uvidom u evidenciju pravnih lica i postupaka koju vodi Agencija, utvrđeno je da pravno lice nije ispoštovalo zakonsku obavezu pa je podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu u Beogradu.