Првa обукa за лобисту у 2022. години

Продужење рока – План интегритета
28/01/2022
Други јавни позив за избор посматрача
31/01/2022

Првa обукa за лобисту у 2022. години

print
Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0006/22-11 од  27.01.2022. године одредио је одржавање Прве обуке за лобисту у 2022. години, у периоду од  24. до 25. фебруара 2022. године. Обука ће се одржати у просторијама Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1, Београд.  Рок за подношење захтева је до 14.02.2022. године.  Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf .  Износ накнаде од 46.010 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на: број жиро рачуна  840-31255845-68 прималац: Агенција за спречавање корупције, сврха: Обука за лобисту

Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем, a након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре. Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.

Агенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту. Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за спречавање корупције нарочито указује на то да ће се обука одржати уз поштовање мера заштите ради спречавања ширења COVID -19.