Promovisana Metodologija za primenu LAP-a

Predavanje o jačanju integriteta u Velikom Gradištu
18/11/2019
Predstavljena međunarodna saradnja Agencije
28/11/2019

Promovisana Metodologija za primenu LAP-a

print
Agencija za borbu protiv korupcije i Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) organizovali su okrugli sto na kom je predstavljena Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana. Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), predstavnici lokalnih samouprava i Autonomne Pokrajine Vojvodine, članovi tela za praćenje sprovođenja lokalnih antikorupcijskih planova i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku lokalnim samoupravama u procesu izrade i usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova.
Direktor Agencije Dragan Sikimić ocenio je da je saradnja sa USAID-ovim Projektom za odgovornu vlast na izradi Metodologije za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana bila veoma uspešna, kao i u drugim oblastima koje se odnose na prevenciju korupcije i jačanje integriteta organa javne vlasti Republike Srbije. Istakao je i odličnu saradnju sa SKGO.
Sikimić je izrazio spremnost Agencije da nastavi da pruža podršku lokalnim samoupravama i telima za praćenje sprovođenja lokalnih antikorupcijskih planova kako bi Metodologija bila uspešno primenjena, a samim tim doprinela i efikasnijoj realizaciji antikorupcijskih javnih politika na lokalnom nivou.
Direktorka USAID-ovog Projekta projekta za odgovornu vlast, Džeklin Vilijams Bridžers, govorila je o iskustvima i o saradnji sa pet gradova i opština kojima je Projekat pružao podršku u izradi lokalnih antikorupcijskih planova i formiranju tela za praćenje. Ona je navela da je, osim usvajanja planova koji su prilagođeni kapacitetima i potrebama gradova i opština, važan rezultat ove saradnje bila i povećana obaveštenost i zainteresovanost javnosti za lokalne planove, što je utvrđeno lokalnim istraživanjima javnog mnenja i velikim brojem prijava koje su stigle za članstvo u telima za praćenje primene LAP-a.
Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić naveo je da ova organizacija pruža direktnu pomoć lokalnim samoupravama kroz tzv. opštinske pakete podrške u oblastima koje se odnose na principe dobrog upravljanja, uključujući i razvoj i sprovođenje lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije.
Učesnici okruglog stola ocenili su da u procesu izrade, usvajanja, koordinacije i praćenja sprovođenja lokalnih antikorupcijskih planova postoje brojni izazovi i da je neophodno raditi na reviziji lokalnih antikorupcisjkih planova, kako bi se njihov kvalitet unapredio i prilagodio specifičnostima svake lokalne zajednice. Učesnici su se složili da je potrebno jačati kapacitete, kako zaposlenih u lokalnim samoupravama, tako i članova tela za praćenje sprovođenja lokalnih antikorupcijskih planova te da je u ovoj oblasti neophodna dalja podrška Agencije za borbu protiv korupcije, Projekta za odgovornu vlast i SKGO.