Projekat: Mladi istraživači

Agencija za borbu protiv korupcije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) sprovode projekat „Mladi istraživač: Angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija“.

Osnovni cilj projekta usmeren je ka promovisanju saradnje mladih novinara – istraživača i organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije, kao i saradnje Agencije sa civilnim društvom. Novinari istraživači i organizacije civilnog društva su ovim projektom prepoznate kao saveznici u suzbijanju korupcije i važni društveni akteri bez čijeg profesionalnog delovanja nema razvoja modernog, demokratskog društva.

Tokom dosadašenje realizacije projekta putem javnog konkursa izabrano je 9 studenata novinarstva za šestomesečno stažiranje u periodu februar-avgust 2013. godine u tri organizacije civilnog društva (Transparentnost Srbija, Eutopia/Pištaljka i Srbija u pokretu) koje imaju kapacitet da usmeravaju i savetuju kandidate, da im obezbede informacije i polazišta za istraživačke priče, da pomognu u plasiranju priča u javnost putem interneta i društvenih mreža.

Klikom na link(ove) ispod možete pročitati istraživačke priče mladih novinara nastale tokom realizacije projekta:

http://doublecrosscorruption.tumblr.com/post/48689616086/jedan-poziv-ne-menja-sve
http://doublecrosscorruption.tumblr.com/post/52133396252/borba-protiv-korupcije-i-jacanje-kontrole-javnih
http://doublecrosscorruption.tumblr.com/post/52376006481/depolitizacija-javnog-sektora
http://doublecrosscorruption.tumblr.com/post/53841618266/dve-balerine-i-jednog-rezaka-na-tender
http://pistaljka.rs/home/read/338
http://pistaljka.rs/home/read/357
http://pistaljka.rs/blog/read/17/
http://pistaljka.rs/blog/read/16/
http://pistaljka.rs/home/read/372
http://pistaljka.rs/home/read/349
http://pistaljka.rs/blog/read/15/
http://pistaljka.rs/home/read/370
http://pistaljka.rs/home/read/363
http://blog.kakavjedoktor.org/
http://pistaljka.rs/home/read/379
http://pistaljka.rs/home/read/380
http://pistaljka.rs/home/read/383
http://pistaljka.rs/home/read/385
http://pistaljka.rs/home/read/384
http://pistaljka.rs/home/read/390

http://pistaljka.rs/home/read/389

http://pistaljka.rs/home/read/388

http://pistaljka.rs/home/read/387
http://pistaljka.rs/home/read/394
http://pistaljka.rs/home/read/395
http://pistaljka.rs/home/read/398
http://pistaljka.rs/home/read/386
http://doublecrosscorruption.tumblr.com/
http://www.transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=338%3Afondu-rauni-apotekama-popusti-&catid=14%3Avesti&Itemid=1&lang=sr
http://www.transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=333%3Adravni-organi-deset-godina-nemi-na-nesprovoenje-zakona&catid=14%3Avesti&Itemid=1&lang=sr

http://www.transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=335%3Aapoteka-beograd-i-posle-primene-trai-rupe-u-zakonu&catid=14%3Avesti&Itemid=1&lang=sr
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/03/28/pravo-vreme-za-prava-pacijenata/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/03/31/pacijenti-kao-beli-medvedi/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/04/04/gradani-nezadovoljni-zdravstvenom-uslugom-a-ne-znaju-kome-da-se-zale/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/04/04/zoran-milovanovic-aktivista-i-humanitarac/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/04/08/pacijente-treba-ohrabriti/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/04/09/lidija-zlatanovic-zivot-za-zdravlje/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/04/12/korupcija-upucivanje-pacijenata-na-privatnu-praksu-2/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/04/13/da-li-su-pacijenti-u-domovima-zdravlja-zaista-postedeni-trazenja-mita/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/04/26/zakon-o-zastiti-prava-pacijenata-u-skupstini-a-procedura-koja-prethodi-nedovoljno-ispostovana/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/06/12/korumpirani-lekari-kaznjeni-ispod-minimuma/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/06/12/od-studentske-poliklinike-do-privatne-prakse/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/06/12/intervju-sa-direktorkom-studentske-poliklinike-dr-dubravkom-miljus/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/07/31/prvi-rezultati-sms-servisa-za-prijavu-korupcije-u-zdravstvu/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/08/12/kandidat-dobio-posao-iako-ga-komisija-nije-uvrstila-u-uzi-izbor/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/10/23/zamena-aparata-bez-znanja-osnivaca-upravnog-odbora-i-komisije-za-javne-nabavke/
http://blog.kakavjedoktor.org/2013/10/23/u-stanovima-9-godina-zive-ljudi-koji-na-njih-nemaju-pravo/