Izveštaji u Aranđelovcu
20/07/2010
Pravilnik o sistematizaciji
06/08/2010

Programi obuka

print

 

PROGRAM OBUKA 2011.


ESEJI STAŽISTA U AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Naslov                                                                                                                           Ime i prezime

Javna dobra: Odgovoran građanin kao ideal Aleksandra Radenović                        
Institucionalni okvir za sprečavanje korupcije
– Prakasa u Srbiji
Ana Opalić
Odgovorno novinarstvo i korupcija 
VS. neodgovorno novinarstvo i korupcija
Bojana Nikolić
Finansiranje političkih subjekata – pod kontrolom?
Goran Gojković
Ideja i dometi planova integriteta
Miona Mihailović
Impact of European Union and its Enlargement Policy on Fight
againts Corruption in Serbia

Nevena Jovanović
Obaveze i odgovornosti aktera u društvu koje se bori
protiv korupcije
Nikola Džakula
Sličnosti i razlike između poklona, mita, cene i bakšiša – Korupcija kao kulturni problem Miloš Bukvić
Ideja nezavisnih tela i njihova uloga u sprečavanju korupcije (praksa u drugim državama) Nikola Mladenović
Novac i politika Milan Tutorić
Korupcija i ljudska prava Milena Peralović