Програми обука

Извештаји у Аранђеловцу
20/07/2010
Правилник о систематизацији
06/08/2010

Програми обука

print

 

ПРОГРАМ ОБУКА 2011.


ЕСЕЈИ СТАЖИСТА У АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Наслов                                                                                                                           Име и презиме

Јавна добра: Одговоран грађанин као идеал Александра Раденовић                        
Институционални оквир за спречавање корупције
– Пракаса у Србији
Ана Опалић
Одговорно новинарство и корупција 
VS. неодговорно новинарство и корупција
Бојана Николић
Финансирање политичких субјеката – под контролом?
Горан Гојковић
Идеја и домети планова интегритета
Миона Михаиловић
Impact of European Union and its Enlargement Policy on Fight
againts Corruption in Serbia

Невена Јовановић
Обавезе и одговорности актера у друштву које се бори
против корупције
Никола Џакула
Сличности и разлике између поклона, мита, цене и бакшиша – Корупција као културни проблем Милош Буквић
Идеја независних тела и нјихова улога у спречавању корупције (пракса у другим државама) Никола Младеновић
Новац и политика Милан Туторић
Корупција и људска права Милена Пераловић