Program obuke „Etika i integritet“ dobio status programa od javnog interesa

Obaveza podnošenja konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje za lokalne izbore grad Bor
09/05/2022
Obuka za lobistu
10/05/2022

Program obuke „Etika i integritet“ dobio status programa od javnog interesa

print
Program obuke „Etika i integritet“, koji organizuje i sprovodi Agencija za sprečavanje korupcije, rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio je status programa od javnog interesa.

Pohađanjem obuke „Etika i integritet” zaposleni u sistemu obrazovanja i vaspitanja, imaće priliku da unaprede profesionalne standarde ponašanja, etičku kulturu i integritet, kao i da razviju kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika, komunikaciju i saradnju, finansijsko i administrativno upravljanje radom ustanove i kompetencije za obezbeđivanje zakonitosti rada ustanove, a čime će moći da dobiju osam (8) bodova za stručno usavršavanje.

Koristimo ovu priliku da podsetimo sva odgovorna lica u ustanovama da blagovremeno otpočnu proces sprovođenja obuke, uzimajući u obzir činjenicu da je rok za sprovođenje obuke za ovu kategoriju organa javne vlasti 31.12.2022. godine, da su organi javne vlasti po zakonu dužni da sprovode obuku zaposlenih i rukovodilaca, u skladu sa programom obuke i uputstvom za obuku i da o tome pismeno izveste Agenciju za sprečavanje korupcije.

Sve neophodne informacije u vezi sa sprovođenjem obuke i izveštavanjem dostupne su u Uputstvu za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta, Vodič za primenu Programa i Uputstva, kao i u odgovorima na najčešće postavljena pitanja na internet prezentaciji Agencije.