Програм обуке „Етика и интегритет“ добио статус програма од јавног интереса

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе град Бор
09/05/2022
Oбука за лобисту
10/05/2022

Програм обуке „Етика и интегритет“ добио статус програма од јавног интереса

print
Програм обуке „Етика и интегритет“, који организује и спроводи Агенција за спречавање корупције, решењем министра просвете, науке и технолошког развоја добио је статус програма од јавног интереса.

Похађањем обуке „Етика и интегритет” запослени у систему образовања и васпитања, имаће прилику да унапреде професионалне стандарде понашања, етичку културу и интегритет, као и да развију компетенције за подршку развоју личности ученика, комуникацију и сарадњу, финансијско и административно управљање радом установе и компетенције за обезбеђивање законитости рада установе, a чиме ће моћи да добију осам (8) бодова за стручно усавршавање.

Користимо ову прилику да подсетимо сва одговорна лица у установама да благовремено отпочну процес спровођења обуке, узимајући у обзир чињеницу да је рок за спровођење обуке за ову категорију органа јавне власти 31.12.2022. године, да су органи јавне власти по закону дужни да спроводе обуку запослених и руководилаца, у складу са програмом обуке и упутством за обуку и да о томе писмено известе Агенцију за спречавање корупције.

Све неопходне информације у вези са спровођењем обуке и извештавањем доступне су у Упутству за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, Водич за примену Програма и Упутства, као и у одговорима на најчешће постављена питања на интернет презентацији Агенције.