Profesor Branko Lubarda ponovo predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

Lista o postojanju odgovornosti za odmazdu prema uzbunjivačima
27/03/2014
5. sednica Odbora Agencije
09/03/2011

Profesor Branko Lubarda ponovo predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

print
Na sednici održanoj 16. aprila, članovi Odbora Agencije za borbu protiv korupcije ponovo su, jednoglasno, izabrali profesora Branka Lubardu za predsednika i Zlatu Đorđević, za zamenicu predsednika Odbora.
„U suzbijanju korupcije od suštinskog je značaja da svi javni funkcioneri poštuju svoje zakonske obaveze, a da državni organi intenzivno sarađuju sa Agencijom, naročito u sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njenu primenu“, rekao je Lubarda dodajući: „Odbor će nastaviti da insistira na očuvanju nezavisnosti i transparentnosti rada Agencije“.

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije ima devet članova koje Narodna skupština Republike Srbije bira na četiri godine, na predlog ovlašćenih predlagača. Branko Lubarda izabran je na predlog Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije Odbor, pored ostalog, bira i razrešava direktora, odlučuje po žalbama na odluke direktora kojima se izriču mere u skladu sa Zakonom, usvaja godišnji izveštaj o radu Agencije koji podnosi Narodnoj skupštini.