Професор Бранко Лубарда поново председник Одбора Агенције за борбу против корупције

Листа о постојању одговорности за одмазду према узбуњивачима
27/03/2014
5. седница Одбора Агенције
09/03/2011

Професор Бранко Лубарда поново председник Одбора Агенције за борбу против корупције

print
На седници одржаној 16. априла, чланови Одбора Агенције за борбу против корупције поново су, једногласно, изабрали професора Бранка Лубарду за председника и Злату Ђорђевић, за заменицу председника Одбора.
„У сузбијању корупције од суштинског је значаја да сви јавни функционери поштују своје законске обавезе, а да државни органи интензивно сарађују са Агенцијом, нарочито у спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њену примену“, рекао је Лубарда додајући: „Одбор ће наставити да инсистира на очувању независности и транспарентности рада Агенције“.

Одбор Агенције за борбу против корупције има девет чланова које Народна скупштина Републике Србије бира на четири године, на предлог овлашћених предлагача. Бранко Лубарда изабран је на предлог Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Према Закону о Агенцији за борбу против корупције Одбор, поред осталог, бира и разрешава директора, одлучује по жалбама на одлуке директора којима се изричу мере у складу са Законом, усваја годишњи извештај о раду Агенције који подноси Народној скупштини.