Privredno društvo za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava
31/08/2012
Agencija podseća javne funkcionere
31/08/2012

Privredno društvo za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta

ksenijasajt
print

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na poziv Privrednog društva za proizvodnju i distribuciju električne energije Elektrosrbija Kraljevo d.o.o. održalo seminar Lična i profesionalna etika. Realizacijom ovog seminara započelo je sprovođenje jedne od mera za smanjenje i suzbijanje korupcije koju je plan integiriteta ove institucije identifikovao kao potrebnu. Seminaru je prisustvovalo trinaest predstavnika lokalnih elektrodistribucija koje su članice Elektrosrbije Kraljevo d.o.o. iz sledećih gradova: Kraljevo, Kruševac, Loznica, Novi Pazar, Šabac, Aranđelovac, Valjevo, Užice, Jagodina i Lazarevac. Tokom seminara učesnici su imali priliku da se informišu i usvoje nova znanja o štetnosti korupcije i značaju individualnog i instutucionalnog integriteta za dobro funkcionisanje institucije, da ojačaju kompetencije za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, kao i da se detaljnije upoznaju sa koracima u izradi etičkog kodeksa kao značajnog instrumenta za regulaciju ponašanja u instituciji i očuvanje etičnosti poslovanja.