Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево започело спровођење мера из Плана интегритета

Агенција за борбу против корупције обавештава
31/08/2012
Агенција подсећа јавне функционере
31/08/2012

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево започело спровођење мера из Плана интегритета

ksenijasajt
print

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом је на позив Привредног друштва за производњу и дистрибуцију електричне енергије Електросрбија Краљево д.о.о. одржало семинар Лична и професионална етика. Реализацијом овог семинара започело је спровођење једне од мера за смањење и сузбијање корупције коју је план интегиритета ове институције идентификовао као потребну. Семинару је присуствовало тринаест представника локалних електродистрибуција које су чланице Електросрбије Краљево д.о.о. из следећих градова: Краљево, Крушевац, Лозница, Нови Пазар, Шабац, Аранђеловац, Ваљево, Ужице, Јагодина и Лазаревац. Током семинара учесници су имали прилику да се информишу и усвоје нова знања о штетности корупције и значају индивидуалног и инстутуционалног интегритета за добро функционисање институције, да ојачају компетенције за доношење одлука и преузимање одговорности, као и да се детаљније упознају са корацима у изради етичког кодекса као значајног инструмента за регулацију понашања у институцији и очување етичности пословања.