Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija

Održan konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija
30/10/2020
Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za izradu procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima
16/11/2020

Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija

print

Agencija za sprečavanje korupcije objavila je Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija. Priručnik je primarno namenjen svim javnim funkcionerima u Republici Srbiji (RS), a sekundarno svim osobama koje žele da razumeju pojam sukoba interesa i nespojivosti funkcija javnih funkcionera i koje su sve mogućnosti i zabrane u vršenju izabranih, postavljenih ili imenovanih lica u organima javne vlasti. Priručnik prikazuje, sa ciljem da bude što više informativan, jasan i praktičan, na jednoj strani zakonsku regulativu (Zakon o sprečavanju korupcije), a na drugoj strani praktične slučajeve iz RS, koji će olakšati razumevanje zakonskih termina, zahteva, obaveza, zabrana i mogućnosti za javne funkcionere. Priručnih je izrađen uz podršku USAID Projekta za odgovornu vlast.