Приручник за препознавање и управљање ситуацијама сукоба интереса и неспојивости функција

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Приручник за препознавање и управљање ситуацијама сукоба интереса и неспојивости функција

print

Агенција за спречавање корупције објавила је Приручник за препознавање и управљање ситуацијама сукоба интереса и неспојивости функција. Приручник је примарно намењен свим јавним функционерима у Републици Србији (РС), а секундарно свим особама које желе да разумеју појам сукоба интереса и неспојивости функција јавних функционера и које су све могућности и забране у вршењу изабраних, постављених или именованих лица у органима јавне власти. Приручник приказује, са циљем да буде што више информативан, јасан и практичан, на једној страни законску регулативу (Закон о спречавању корупције), а на другој страни практичне случајеве из РС, који ће олакшати разумевање законских термина, захтева, обавеза, забрана и могућности за јавне функционере. Приручних је израђен уз подршку USAID Пројекта за одговорну власт.