Пример добре праксе

Соко Бања – Избори за одборнике
22/06/2012
Сомбор – Избори за одборнике
22/06/2012

Пример добре праксе

Planintegriteta
print

Агенција за борбу против корупције је, уз подршку Мисије ОЕБС у Републици Србији, у оквиру свог годишњег програма обука, организовала два семинара на тему „Израда плана интегритета“ за представнике Установа за извршење кривичних санкција, и то у Новом Саду, 17. јануара, и у Крагујевцу, 24. јануара.

Након семинара у Крагујевцу, Агенцији је уследио позив представника Казнено-поправног завода за жене у Пожаревцу да се за њихове запослене одржи исти семинар, који је и организован у њиховим просторијама, 7. фебруара. Поступак ове институције, којим се подижу капацитети запослених кроз организовање едукација за јачање њиховог личног и професионалног, али и интегритета институције – представља пример добре праксе али и подстицај за добру сарадњу између две институције које имају заједнички циљ.
Фото галерија

Ови семинари усмерени су ка јачању институционалног интегритета и знања о плану интегритета као механизму за спречавање, умањење и отклањања ризика за настанак и развој корупције и других неправилности. Семинар се састојао из две сесије: прва, о феномену корупције на глобалном и локлном нивоу, системима за спречавање корупције, механизмима за спречавање корупције која су Агенцији дата у оквиру остваривања њених надлежности, значају етике и личног интегритета у контексту јачања интегритета институције, и друга о појму плана интегритета, нацту плана интегритета, фазама израде овог документа, разјашњењу спорних питања везаних за израду плана интегритета у електронској апликацији као и значају увођења планова интегритета (корист за друштво, институцију, појединца).