Пример добре праксе: Размена искустава у изради плана интегритета

Ириг – Избори за одборнике
25/06/2012
Суботица – Избори за одборнике
25/06/2012

Пример добре праксе: Размена искустава у изради плана интегритета

planovisajt
print
Дана15.03.2013. године у Врбасу, одржан је округли сто у оквриру пројекта „Подршка у изради плана интегритета у 6 општина Јужнобачког округа“, у организацији Фондације за локално унапређење и демократију уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, и стручну подршку представника Агенције. Пројекат је реализован у општинама Бачки Петровац, Темерин, Жабаљ, Беочин, Сремски Карловци и Врбас. Резултат пројекта су израђени планови интегритета за ове општине, као и формирана мрежа чланова радних група општина Јужнобачког округа и општина Југозападне Србије.

Први округли сто на тему „Примена добре праксе и изазови у изради планова интегритета“ одржан је у новембру 2012. године у Ечкој уз подршку Мисије ОЕБС у Србији. Представници општина Нови Пазар, Пријепоље, Прибој, Сјеница и Тутин разменили су своја искуства у изради плана интегритета са представницима општина Јужнобачког округа.

Чланови радне групе за израду плана интегритета општине Нови Пазар Малића Плојовић и Милена Илић, су своја искуства у изради плана интегритета пренеле и осталим учесницима. Одржано је неколико радних састанака, а процес је заокружен на састанку одржаном у Врбасу.