Prijave eventualnih povreda Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti tokom izborne kampanje

Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije
19/05/2020
Obaveštenje o održavanju druge obuke za lobiste
27/05/2020

Prijave eventualnih povreda Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti tokom izborne kampanje

print
Od dana kada je Republička izborna komisija proglasila nastavak izbornih radnji, Agencija za borbu protiv korupcije postupa po prijavama, koje ukazuju na eventualne povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
Zakonske odredbe, u vezi sa postupanjem i odlučivanjem u ovom periodu, obavezuju Agenciju na poštovanje roka od pet dana, u kome je dužna da odluči da li je došlo do povrede zakona i ukoliko jeste, da izrekne odgovarajuću meru.
Pored obaveze donošenja rešenja u kratkom roku, važno je istaći da se obaveza njegovog objavljivanja na vebsajtu Agencije, u roku od 24 časa od donošenja, odnosi samo na rešenja o povredi Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, u postupku vođenom protiv političke stranke odnosno koalicije i grupe građana. Kada se postupak vodi protiv funkcionera, ne postoji ovako definisana zakonska obaveza. U tom slučaju, Agencija će podnosioca prijave obavestiti po konačnosti rešenja, a javnost samo u pogledu onih mera, koje se po zakonu objavljuju.
Dosadašnje prijave pokazuju da su građani zainteresovani da izborni proces protekne u skladu sa pravilima te da imaju snažnu antikorupcijsku svest.
S druge strane, kod jednog broja prijava, čiji podnosioci aktivno deluju u borbi protiv korupcije i dobro poznaju zakone, po kojima Agencija radi i kojima se rukovodi prilikom odlučivanja, iznenađuju netačni, nejasni, pravno neosnovani navodi, kao i prijave za koje poznavaoci ove oblasti moraju da znaju da ne spadaju u nadležnost Agencije. Ovim putem ih podsećamo da se korupcija ne suzbija svesnim umnožavanjem neosnovanih prijava, već odgovornim i argumentovanim ukazivanjem na moguće nepoštovanje zakonskih normi u izbornoj kampanji. Takođe, ovim putem ih dodatno ohrabrujemo da i dalje prijavljuju sumnju na kršenje propisa, ali i napominjemo da će prijave, za koje Agencija nije nadležna, biti odbačene.
Na kraju, bez obzira na izuzetno velik broj prijava i kratak rok, Agencija će po svakoj prijavi sprovesti propisani postupak, utvrditi činjenice o mogućem kršenju zakonskih odredbi i doneti rešenje.
Kako je Agencija izbornoj kampanji na svom vebsajtu posvetila poseban odeljak, javnost će o svakom postupku protiv političke stranke, koalicije i grupe građana biti blagovremeno i istinito obaveštena.