Пријаве евентуалних повреда Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о финансирању политичких активности током изборне кампање

Мишљење Агенције за борбу против корупције
19/05/2020
Обавештење о одржавању друге обуке за лобисте
27/05/2020

Пријаве евентуалних повреда Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о финансирању политичких активности током изборне кампање

print
Од дана када је Републичка изборна комисија прогласила наставак изборних радњи, Агенција за борбу против корупције поступа по пријавама, које указују на евентуалне повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о финансирању политичких активности.
Законске одредбе, у вези са поступањем и одлучивањем у овом периоду, обавезују Агенциjу на поштовање рока од пет дана, у коме је дужна да одлучи да ли је дошло до повреде закона и уколико јесте, да изрекне одговарајућу меру.
Поред обавезе доношења решења у кратком року, важно је истаћи да се обавеза његовог објављивања на вебсајту Агенције, у року од 24 часа од доношења, односи само на решења о повреди Закона о финансирању политичких активности, у поступку вођеном против политичке странке односно коалиције и групе грађана. Када се поступак води против функционера, не постоји овако дефинисана законска обавеза. У том случају, Агенција ће подносиоца пријаве обавестити по коначности решења, а јавност само у погледу оних мера, које се по закону објављују.
Досадашње пријаве показују да су грађани заинтересовани да изборни процес протекне у складу са правилима те да имају снажну антикорупцијску свест.
С друге стране, код једног броја пријава, чији подносиоци активно делују у борби против корупције и добро познају законе, по којима Агенција ради и којима се руководи приликом одлучивања, изненађују нетачни, нејасни, правно неосновани наводи, као и пријаве за које познаваоци ове области морају да знају да не спадају у надлежност Агенције. Овим путем их подсећамо да се корупција не сузбија свесним умножавањем неоснованих пријава, већ одговорним и аргументованим указивањем на могуће непоштовање законских норми у изборној кампањи. Такође, овим путем их додатно охрабрујемо да и даље пријављују сумњу на кршење прописа, али и напомињемо да ће пријаве, за које Агенција није надлежна, бити одбачене.
На крају, без обзира на изузетно велик број пријава и кратак рок, Агенција ће по свакој пријави спровести прописани поступак, утврдити чињенице о могућем кршењу законских одредби и донети решење.
Како је Агенција изборној кампањи на свом вебсајту посветила посебан одељак, јавност ће о сваком поступку против политичке странке, коалиције и групе грађана бити благовремено и истинито обавештена.