Пријава само на обрасцу са сајта Агенције

Пријава само на обрасцу са сајта Агенције

print

Агенција за борбу против корупције саопштила је данас да је само образац са сајта Агенције www.korupcija.gov.rs важећи за пријаву имовине и прихода функционера.

Oбразац Републичког одбора за решавање сукоба интереса, на коме су функционери до сада пријављивали имовину, није важећи јер је са променом закона измењен обим обавеза, број повезаних лица и због тога и изглед обрасца.

Образац је доступан на сајту Агенције www.korupcija.gov.rs у сегменту „Обрасци“, где се може наћи и пример правилно попуњеног обрасца.

Образац се преузима у складу са упутством на сајту (у сегменту „Обрасци“), попуњава на рачунару, одштампа и потом шаље или доставља Агенцији.