Пријава само на обрасцу са сајта Агенције

Годишњи извештај 2011. ДХСС
29/05/2012
Комунистичка партија
29/05/2012

Пријава само на обрасцу са сајта Агенције

print

Агенција за борбу против корупције саопштила је данас да је само образац са сајта Агенције www.korupcija.gov.rs важећи за пријаву имовине и прихода функционера.

Oбразац Републичког одбора за решавање сукоба интереса, на коме су функционери до сада пријављивали имовину, није важећи јер је са променом закона измењен обим обавеза, број повезаних лица и због тога и изглед обрасца.

Образац је доступан на сајту Агенције www.korupcija.gov.rs у сегменту „Обрасци“, где се може наћи и пример правилно попуњеног обрасца.

Образац се преузима у складу са упутством на сајту (у сегменту „Обрасци“), попуњава на рачунару, одштампа и потом шаље или доставља Агенцији.