Preporuke o međunarodnoj saradnji u oblasti kontrole imovine u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“

Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“
02/07/2018
Uspešno završen program stažiranja u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“
10/07/2018

Preporuke o međunarodnoj saradnji u oblasti kontrole imovine u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“

print

Izveštaj i preporuke o međunarodnoj saradnji u oblasti kontrole imovine i administrativnih istraga predstavljene su u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“. Uz preporuke, koje se odnose na sprovođenje administrativnih istraga, razmenu informacija, kao i ulogu institucija za borbu protiv korupcije, Tvining eksperti predstavili su i međunarodne standarde u ovoj oblasti. Pored zaposlenih u Agenciji za borbu protiv korupcije, sastanku su prisustvovali i predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave, kao i Misije Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OSCE) i Projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (Ugovor o uslugama-IPA 2013).

Od jula 2016. godine Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi dvogodišnji Tvining projekat sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije, Ministarstvom pravde i Višom školom za pravosuđe Republike Italije, kao i Glavnim tužilaštvom Kraljevine Španije. Projekat finansira Evropska unija u vrednosti od dva miliona evra.

Recommendations on international cooperation in the area of asset declarations within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption“

The Report and corresponding recommendations on international cooperation in the area of asset declarations and administrative inquiries were presented within the Twinning Project „Prevention and Fight against Corruption“. Apart from recommendations, pertaining to the administrative inquiries, information exchange and the role of the anti-corruption institutions, Twinning experts also presented international standards in this area. In addition to the Anti-Corruption Agency’s staff, the meeting was attended by the representatives of the Republic Public Prosecution Office, Special Prosecution Office for Organized Crime, Ministry of Interior, Tax Administration as well as Organization for Security and Cooperation in Europe and the Project “Prevention and Fight against Corruption“ (Service Contract-IPA 2013).

As of July 2016, the Anti-Corruption Agency has been implementing two-year Twinning Project with the National Anti-Corruption Authority, Ministry of Justice and Higher School for Judiciary of the Republic of Italy as well as General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain. The Project is funded by the European Union in the amount of two million euro.