Preporuka za razrešenje ministra pravde

Agencija ne namešta konkurse za posao
23/09/2014
U 2014. godini 51 trener za etiku i integritet u javnom sektoru
19/10/2014

Preporuka za razrešenje ministra pravde

print
U cilju istinitog, blagovremenog, verodostojnog i potpunog informisanja javnosti, Agencija za borbu protiv korupcije saopštava da je rešenjem direktora Agencije od 1. oktobra 2014. godine ministru pravde Nikoli Selakoviću izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa ove javne funkcije.

Postupak protiv ministra pravde pokrenut je 12. juna 2014. godine na osnovu prijava podnetih Agenciji.

Protiv rešenja direktora Agencije funkcioner ima pravo da izjavi žalbu Odboru Agencije, kao drugostepenom organu, u roku od 15 dana od dana prijema ovog rešenja. Rok za žalbu ističe 21. oktobra ove godine.

Navedeno rešenje dostupno je ovde.