Препорука за разрешење министра правде

Агенција не намешта конкурсе за посао
23/09/2014
У 2014. години 51 тренер за етику и интегритет у јавном сектору
19/10/2014

Препорука за разрешење министра правде

print
У циљу истинитог, благовременог, веродостојног и потпуног информисања јавности, Агенција за борбу против корупције саопштава да је решењем директора Агенције од 1. октобра 2014. године министру правде Николи Селаковићу изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са ове јавне функције.

Поступак против министра правде покренут је 12. јуна 2014. године на основу пријава поднетих Агенцији.

Против решења директора Агенције функционер има право да изјави жалбу Одбору Агенције, као другостепеном органу, у року од 15 дана од дана пријема овог решења. Рок за жалбу истиче 21. октобра ове године.

Наведенo решење доступно је овде.