Препорука за разрешење министра правде

References in the text of the Draft Law on Amendments to the Law on Higher Education
11/07/2014
Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015

Препорука за разрешење министра правде

print
У циљу истинитог, благовременог, веродостојног и потпуног информисања јавности, Агенција за борбу против корупције саопштава да је решењем директора Агенције од 1. октобра 2014. године министру правде Николи Селаковићу изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са ове јавне функције.

Поступак против министра правде покренут је 12. јуна 2014. године на основу пријава поднетих Агенцији.

Против решења директора Агенције функционер има право да изјави жалбу Одбору Агенције, као другостепеном органу, у року од 15 дана од дана пријема овог решења. Рок за жалбу истиче 21. октобра ове године.

Наведенo решење доступно је овде.