Поднете прекршајне пријаве против политичких субјеката и поступци против народних посланика

Скупштина Републике Србије alt
Seminar for New Deputies
03/07/2014

Поднете прекршајне пријаве против политичких субјеката и поступци против народних посланика

print
Агенција за борбу против корупције поднела је 39 захтева за покретање прекршајног поступка против политичких субјеката који нису доставили извештаје о трошковима изборне кампање из 23 града на територији Републике Србије. Почетком 2013. године, Агенција ће поднети захтеве за покретање прекршајних поступака и против осталих субјеката који на нивоу градова нису доставили извештаје о трошковима изборне кампање.

Списак политичких субјеката против којих је поднет захтев за прекршајни поступак

Према евиденцији Агенције, од укупно 136 општина на територији Републике Србије, 12 општина није доставило податке о броју изборних листа, а у преостале 124 општине укупно је регистровано 1229 изборних листа. Од тога је Агенцији достављено 619 извештаја о трошковима изборне кампање, није достављено 544 извештаја док је 66 извештаја технички неисправно. У 2013. години, Агенција ће поднети захтеве за покретање прекршајних поступака и у случају политичких субјеката на локалном нивоу који нису испунили законску обавезу.

Када је реч о контроли извештаја о имовини и приходима, Агенција је покренула поступке против 48 народних посланика. Од тога, против 7 народних посланика због неподношења извештаја о имовини и приходима, а против 41 народног посланика због кашњења у испуњавању ове законске обавезе.

Списак народних посланика против којих је покренут поступак због неподношења извештаја о имовини

Агенција ће у наредном периоду интензивирати контролу преношења управљачких права која функционери поседују по основу власништва у привредним друштвима, као и контролу пријављивања учешћа правних лица (у којима су функционери власници са више од 20 % удела или акција) у поступцима јавних набавки.