Prekršajne prijave zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Sastanak direktora Agencije i predsednika Agencije za borbu protiv korupcije Republike Kazahstan
07/09/2020
Obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta u organima javne vlasti
10/09/2020

Prekršajne prijave zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

print

Agencija za sprečavanje korupcije podnela je, Prekršajnom sudu u Beogradu, zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv sedam političkih subjekata koji su učestovali u izbornoj kampanji sprovedenoj povodom redovnih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održanih ove godine.

Prekršajne prijave su podnete zbog nedostavljanja izveštaja o troškovima izborne kampanje u propisanom roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok je istekao 5. avgusta 2020. godine a zakonsku obavezu dostavljanja izveštaja u elektronskoj i štampanoj formi nisu ispunili i time su prekršili odredbe čl. 29. stav 1. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, sledeći politički subjekti:

1. Stranka demokratske akcije Sandžaka, za izbornu listu SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin

2. Stranka pravde i pomirenja Novi Pazar – za izbornu listu koalicije: Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja -Demokratska partija Makedonaca

3. Nova stranka – za izbornu listu koalicije: Nek maske padnu-Zelena stranka-Nova stranka

4. Nova Srbija – za izbornu listu koalicije: Narodni blok -Velimir Ilić-general Momir Stojanović

5. Grupa građana “Dosta je bilo-Saša Radulović“, za izbornu listu “Suverenisti“

6. Grupa građana “ Pokret Levijatan-Živim za Srbiju“ (Pavle Bihali), za izbornu listu pod istim nazivom i

7. Grupa građana “1 od 5 miliona“ (Stefan Pavlović), za izbornu listu pod istim nazivom.

Agencija primenjuje i član 42. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji predviđa da ukoliko politička stranka ili odgovorno lice u političkom subjektu budu kažnjeni za prekršaj, politički subjekat gubi pravo na dobijanje sredstava iz javnih izvora namenjenih redovnom finansiranju političkog subjekta, u iznosu srazmerno izrečenoj kazni.