Прекршајна пријава против Милана Марковића

Избори за народне посланике
22/06/2012
Бела Црква – Избор за одборнике
22/06/2012

Прекршајна пријава против Милана Марковића

print

Агенција за борбу против корупције поднела је Прекршајном суду у Београду захтев за покретање прекршајног поступка против бившег министра државне управе и локалне самоуправе, Милана Марковића, због тога што у Законом предвиђеном року, у Извештају о имовини и приходима није пријавио битне промене у имовини, односно да је његова супруга током 2011. године уговором о поклону добила јахту „Prestige 42“.

Након извршених провера као и увидом у списе предмета Лучке капетаније Београд, неспорно је утврђено да је супруга Милана Марковића постала власник јахте Prestige 42, дана 19.09.2011. године као и да је њена вредност 254.250 евра, што прелази износ годишње просечне зараде који су функционери дужни да пријаве као промену у ванредном Извештају о имовини.

Функционер је био обавезан да ову промену пријави до 31. јануара 2012. године, а он је то учинио 2. јула 2012. године, по ступању на нову функцију.