Обавештење политичким субјектима
17/03/2020
Онлајн обука о етици и интегритету доступна свим запосленим у органима јавне управе
18/03/2020

Актуелно

print

У складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20) која је ступила на снагу 16. марта 2020. године, Републичка изборна комисија је донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине расписаних за 26. април 2020. године.
Истог дана Покрајинска изборна комисија донела је Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. април 2020. године.
На исти начин поступиле су и изборне комисије јединица локалне самоуправе а у вези са локалним изборима.
Овим решењима прекидају се све изборне радње и престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20).
Нови рокови за вршење изборних радњи биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи, почев од дана престанка ванредног стања. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора остају на правној снази.