Представници ММФ у посети Агенцији

Јачање интегритета институција система социјалне политике
12/05/2019
Јачање сарадње кроз програме подршке САД
16/05/2019

Представници ММФ у посети Агенцији

print

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са представницима Међународног монетарног фонда (ММФ) на челу са Себастијаном Сосом, шефом Канцеларије ММФ у Србији.

На састанку је дискутовано о резултатима рада Агенције, Предлогу закона о спречавању корупције, испуњавању препорука Групе држава против корупције Савета Европе (GRECO) и процесу надзора над спровођењем УН Конвенције против корупције. Наглашен је и значај успешне борбе против корупције у креирању повољног пословног окружења и привлачењу страних инвестиција.

   IMF representatives visited the Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the representatives of the International Monetary Fund (IMF), headed by Sebastian Sosa, IMF Resident Representative in Serbia.

Results of the Agency, Draft Law on Corruption Prevention, and compliance with recommendations of the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO) as well as implementation review mechanism related to the UN Convention against Corruption were addressed. The significance of the successful fight against corruption for creating a business friendly environment and attracting foreign investments was also touched upon at the meeting.