Представници Агенције за борбу против корупције у посети антикорупцијским институцијама Републике Италије

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Представници Агенције за борбу против корупције у посети антикорупцијским институцијама Републике Италије

print

Представници Агенције за борбу против корупције, предвођени председницом Одбора Агенције Даницом Маринковић и директором Агенције Драганом Сикимићем, посетили су институције за борбу против корупције Републике Италије у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“. Том приликом сусрели су се са највишим представницима Националне агенције за борбу против корупције, Националног директората за борбу против мафије, Ревизорског суда, Финансијске полиције, Агенције за дигитализацију, као и Националног института за социјалну заштиту.

Oдржан је и састанак амбасадора Републике Србије у Републици Италији Горана Алексића и директора Агенције Драгана Сикимића са председником италијанске Националне агенције за борбу против корупције Рафаелом Кантонеом, на којем је дискутовано о могућностима унапређења сарадње у области превенције и сузбијања корупције, која је успостављена закључивањем Споразума о сарадњи Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије и Агенције за борбу против корупције Републике Србије и додатно оснажена кроз Твининг пројекат „Превенција и борба против корупције“.

Од јула 2016. године Агенција за борбу против корупције спроводи двогодишњи Твининг пројекат са Националном агенцијом за борбу против корупције, Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије, као и Главним тужилаштвом Краљевине Шпаније. Пројекат финансира Европска унија у вредности од два милиона евра.

Representatives of the Anti-Corruption Agency visited the anti-corruption institutions of the Republic of Italy

Representatives of the Anti-Corruption Agency headed by the President of the Board of the Anti-Corruption Agency Danica Marinković and the Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić visited the anti-corruption institutions of the Republic of Italy within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption“. They met with the highest representatives of the National Anti-Corruption Authority, National Anti-Mafia Directorate, Court of Audit, Financial Police, Digitalization Agency as well as National Institute for Social Welfare.

The Ambassador of the Republic of Serbia in the Republic of Italy Goran Aleksić and the Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić also had a meeting with the President of the Italian National Anti-Corruption Authority Raffaele Cantone, during which they discussed the possibilities of bolstering cooperation in the area of prevention and fight against corruption, having been established by the Cooperation Agreement between the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy and the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia and further reinforced through the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”.

As of July 2016, the Anti-Corruption Agency has been implementing two-year Twinning Project with the National Anti-Corruption Authority, Ministry of Justice and Higher School for Judiciary of the Republic of Italy as well as General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain. The Project, amounting to two million euro, is funded by the European Union.