Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije na obuci o integritetu u Holandiji

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti usluga posredovanja za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i zakupa poslovnog prostora
26/03/2019
Drugi javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje
01/04/2019

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije na obuci o integritetu u Holandiji

print
Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije Dragana Krunić i Predrag Knežević učestvovali su na obuci o integritetu, koja je, u organizaciji Haške akademije, Pravnog fakulteta u Lajdenu i Helsinškog komiteta, održana u Holandiji. Tom prilikom predstavili su mehanizme osnaživanja integriteta i prevencije korupcije, koje primenjuje Agencija.

Obuka je usmerena na jačanje kapaciteta državnih službenika u oblasti kreiranja i primene javnih politika za jačanje individualnog i institucionalnog integriteta. Kroz interaktivne sesije, koje su obuhvatile teorijska i praktična znanja, kao i studijske posete, učesnici su upoznati sa najboljim praksama u domenu javnih politika za unapređenje integriteta na međunarodnom nivou, kao i u Evropskoj uniji. Obrađene su i teme uloga i odgovornosti različitih aktera u promovisanju integriteta državnih službenika, a posebna pažnja posvećena je izazovima i etičkim dilemama u procesu primene različitih mehanizama za jačanje integriteta, kao i rešenjima za njihovo prevazilaženje. Nakon uspešno završenog programa učesnici su predstavili plan za jačanje integriteta, koji će primeniti u daljem radu.

Obuka je održana u okviru Matra programa jačanja kapaciteta u oblasti vladavine prava, koji podržava Vlada Kraljevine Holandije.