Predstavnici Agencije na zasedanju UN Radne grupe za prevenciju korupcije

Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Majdanpeka dostavljaju se Agenciji do 3. oktobra 2018. godine
05/09/2018
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge u oblasti odnosa sa javnošću
12/09/2018

Predstavnici Agencije na zasedanju UN Radne grupe za prevenciju korupcije

print
Delegacija Republike Srbije, na čelu sa direktorom Agencije za borbu protiv korupcije Draganom Sikimićem, učestvuje na devetom sastanku Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije, koji se održava u Beču, u organizaciji UN Kancelarije za pitanja droge i kriminala (UNODC).

Tokom plenarnog zasedanja direktor Sikimić predstavio je iskustva i praksu Republike Srbije u oblasti sprečavanja i upravljanja sukobom interesa, kao i prijavljivanja i kontrole imovine javnih funkcionera.

Izveštaj Republike Srbije dostupan je na sledećem linku:

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session9.html.

Representatives of the Agency at the UN Working Group on Corruption Prevention Meeting

Delegation of the Republic of Serbia, headed by the Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić, attends the ninth meeting of the Intergovernmental Working Group on Corruption Prevention organized by the UN Office for Drugs and Crime in Vienna.

During the plenary meeting Director Sikimić presented the experiences and practice of the Republic of Serbia in the area of preventing and managing conflict of interests as well as public officials’ asset disclosure systems.

The Report of the Republic of Serbia can be found at the following link:

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session9.html.