Predstavnici Agencije na konferenciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme

Obaveštenje političkim subjektima
13/07/2020
11. Ponovni javni konkurs za dodelu sredstava OCD za realizaciju projekta za prevenciju korupcije. Prijave se podnose do 3. avgusta.
20/07/2020

Predstavnici Agencije na konferenciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme

print

Na poziv Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES), predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na virtuelnoj konferenciji o borbi protiv korupcije u svetlu pandemije COVID-19 virusa.

Na konferenciji su predstavljeni mehanizmi sprečavanja korupcije i praksa Agencije u oblastima posebno podložnim korupciji, među kojima su trošenje javnih sredstava, finansiranje političkih aktivnosti i javne nabavke, kao i mogući odgovori na izazove, uzrokovane pandemijom.

Događaj je održan u sklopu projekta Vlade SAD, koji je usmeren na unapređenje usklađenosti zemalja Istočne Evrope sa UN Konvencijom protiv korupcije i antikorupcijskim standardima Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO).