Представници Агенције на годишњој конференцији Европских партнера против корупције

Агенција међу оснивачима Мреже институција за превенцију корупције
18/10/2018
Представници Агенције на састанку Међународне алијансе ловаца на корупцију
29/10/2018

Представници Агенције на годишњој конференцији Европских партнера против корупције

print
Представници Агенције за борбу против корупције, на челу са Драганом Сикимићем, директором Агенције, учествовали су на 18. годишњој конференцији и заседању Скупштине чланица Европских партнера против корупције/Европске контакт мреже за борбу против корупције, које је одржано у Аустрији.

На сесији, посвећеној пројектима и активностима у области борбе против корупције, представили су Твининг пројекат „Превенција и борба против корупције”, који Агенција спроводи са партнерима из Италије и Шпаније. Представници Агенције указали су на кључне резултате пројекта, који финансира Европска унија, као и значај спроведених активности у контексту европских интеграција Србије.

Representatives of the Agency at the Annual Conference of European Partners against Corruption

Representatives of the Anti-Corruption Agency, headed by Dragan Sikimić, the Director of the Agency, attended the 18th Annual Professional Conference and General Assembly of the European Partners against Corruption/European contact-point network against corruption, held in Austria.

At the session, devoted to projects and activities in the area of curbing corruption, they presented the Twinning Project ”Prevention and Fight against Corruption“, which the Agency has been implementing with the partners from Italy and Spain. Representatives of the Agency indicated the key results of the project, funded by the European Union as well as the significance of implemented activities in the context of the European Integration process of Serbia.