Predstavnici Agencije na godišnjoj konferenciji Evropskih partnera protiv korupcije

Direktor Agencije ponovo izabran za potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije
13/12/2019
Zasedanje Konferencije država ugovornica UN Konvencije protiv korupcije
17/12/2019

Predstavnici Agencije na godišnjoj konferenciji Evropskih partnera protiv korupcije

print
Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na 19. godišnjoj konferenciji i zasedanju Skupštine članica Evropskih partnera protiv korupcije/Evropske kontakt mreže za borbu protiv korupcije (EPAC/EACN), koje je održano u Švedskoj.
Ključna tema ovogodišnje konferencije odnosila se na globalne izazove i mehanizme prevencije korupcije. Pažnja je bila posvećena i međunarodnim i evropskim pristupima u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, pravu na uzbunjivanje i zaštiti uzbunjivača, kao i povezanosti svetske trgovine, rada i korupcije.
EPAC i EACN predstavljaju nezavisne forume, u čijem radu učestvuju operativna tela za kontrolu rada policije, kao i nezavisne institucije zadužene za prevenciju i borbu protiv korupcije. Uspostavljeni su sa ciljem razmene iskustava i prekogranične saradnje u razvijanju zajedničkih strategija i promovisanju visokih profesionalnih standarda u domenu prevencije i suzbijanja korupcije.