Predstavljeni primeri dobre prakse u prevenciji korupcije

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za borbu protiv korupcije
29/08/2019
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge tekućeg održavanja centralnog sistema za hlađenje objekta i sistema hlađenja server sale
06/09/2019

Predstavljeni primeri dobre prakse u prevenciji korupcije

print
  Delegacija Republike Srbije, koju čine predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i Ministarstva unutrašnjih poslova, na čelu sa Draganom Sikimićem, direktorom Agencije, učestvuje na desetom zasedanju Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije, koje se održava u Beču.
Na poziv Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala, direktor Sikimić, u svojstvu jednog od glavnih panelista, predstavio je iskustva i naučene lekcije Republike Srbije u razvijanju, evaluaciji i uticaju antikorupcijskih strategija. Govorio je i o primerima dobre prakse u smislu uključivanja organizacija civilnog društva u nadzor nad sprovođenjem nacionalnih strateških dokumenata za borbu protiv korupcije, kao i pružanja podrške lokalnim samoupravama u izradi lokalnih antikorupcijskih planova.
Na ovogodišnjem zasedanju razmatraju se politika i praksa prevencije korupcije (član 5. UN Konvencije protiv korupcije).
Izveštaj Republike Srbije dostupan je na sledećem linku: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2019-September-4-6/Contributions_NV/Serbia_EN.pdf_