Predstavljeni nalazi monitoringa izborne kampanje 2014. godine

Pres oktobar 2013.
04/11/2013
Dvadeset prva sednica Odbora Agencije
23/12/2010

Predstavljeni nalazi monitoringa izborne kampanje 2014. godine

acas3
print

Agencija za borbu protiv korupcije predstavila je nalaze monitoringa političkih subjekata u izbornoj kampanji 2014. godine. Izbornu kampanju su pratila 142 posmatrača u 23 grada. Od toga je njih 48 pratilo izbore u Beogradu, a 94 vanredne parlamentarne izbore u ostala 22 grada u Srbiji.

U toku izborne kampanje uočeno je da su pojedini funkcioneri bili veoma aktivni. Agencija je u cilju otkrivanja eventualnih zloupotreba korišćenja javnih resursa za promociju političkih subjekata uputila zahtev za dostavu informacija i podataka predsedniku Vlade, svim potpredsednicima i ministrima. Pogrešnim tumačenjem zakonske odredbe, predsednik Vlade i šest ministara, izričito su odbili da dostave tražene informacije i podatke. Svima koji nisu, odnosno koji su odbili da dostave tražene informacije i podatke, Agencija je novim dopisom ostavila naknadni rok od 15 dana.

Politički subjekti održali su više od 250 javnih događaja u zatvorenom prostoru i 54 skupa na otvorenom. Posmatrači su evidentirali i 3.200 bilbord-oglasnih panoa, kao i 1.802 reklame na banderama. Tokom izborne kampanje podeljeno je više od 1.000.000 letaka, brošura i novina. Nalazi monitoringa zabeležili su 77 lekarskih pregleda, kao i tri događaja koja su organizovana u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Prikupljeni podaci će biti korišćeni u postupku kontrole.

Prezentacija