Predstavljen izveštaj o finansiranju političkih aktivnosti u prvoj polovini 2014. godine

Agencija povodom Nacrta akcionog plana za poglavlje 23.
30/10/2014
Agencija na regionalnoj konferenciji o prevenciji korupcije
18/11/2014

Predstavljen izveštaj o finansiranju političkih aktivnosti u prvoj polovini 2014. godine

print

Agencija za borbu protiv korupcije predstavila je danas u amfiteatru Narodne banke Srbije Izveštaj o finansiranju političkih aktivnosti u izbornim kampanjama u prvoj polovini 2014. godine, u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA). Ovom prilikom Agencija je još jednom ukazala na važnost zajedničke borbe protiv korupcije i transparentnog finansiranja političkih stranaka, kao i saradnju sa narodnim poslanicima, članovima Republičke izborne komisije, predstavnicima organa javne uprave, međunarodnih organizacija, civilnog društva, kao i predstavnicima medija.

Učesnicima su se obratili Tatjana Babić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Marijana Trifunović-Stefanović, vođa komponente za odgovornu vlast Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), prof. dr Zoran Stojiljković, član Odbora Agencije, Ružica Stojiljković, načelnik Službe za kontrolu finansiranja političkih subjekata i Natalija Ristivojević, samostalni savetnik u Službi.

U drugom delu, u stručnoj diskusiji o normativnom okviru i efikasnijoj kontroli finansiranja političkih subjekata govorili si Vladimir Goati i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Đorđe Vuković iz Centra za demokratiju i slobodne izbore i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. U diskusiji je učestvovao i Veroljub Arsić, predsednik Odbora za finansiranje, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Objavljivanjem ovog izveštaja Agencija za borbu protiv korupcije izražava uverenje da su kontrola i nadzor, kao i objavljivanje rezultata nalaza, osnovna pretpostavka za podizanje kapaciteta organa zaduženih za kontrolu izbora. Ovim izveštajem ispunjava se pravo građana da znaju gde odlazi njihov novac, kao i pod kojim uslovima ga dobijaju oni koji učestvuju na izborima, a ujedno ovo je i prvi korak kojim se formira solidna osnova za široku javnu raspravu o ponašanju izbornih aktera i održivosti postojećih zakonskih rešenja.

Izveštaj je dostupan ovde.

Foto galerija