Predstavljanje rezultata istraživanja Javno protiv korupcije

Godišnja konferencija Evropske mreže institucija sa registrom lobista
19/11/2021
Radionica o lobiranju – rezultati i očekivanja
25/11/2021

Predstavljanje rezultata istraživanja Javno protiv korupcije

print
Danas je u Pres centru UNS-a održana konferencija za medije OCD „Istraživački centar za odbranu i bezbednost“, na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja ,,JAVNO PROTIV KORUPCIJE“ koje je sprovedeno uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije Republike Srbije.

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je u 12 gradova među 1200 ispitanika na terenu i 3000 ispitanika putem interneta. Upitnik je sadržao pitanja vezana za korupciju, lična iskustva građana, njihovu percepciju nivoa korumpiranosti institucija i stavove prema prijavljivanju korupcije. Nakon što je prof. dr Božidar Forca naučni savetnik na ovom projektu uputio novinare u metodologiju istraživanja, rezultate ankete je predstavila Jasmina Andrić iz Istraživačkog centra. O budućim aktivnostima Agencije nakon sprovedenog projekta govorile su predstavnice Agencije Maja Petrović i Đurđica Sučević.

Rezultati istraživanja dostupni su ovde