Predstavljanje Agencije za borbu protiv korupcije na konferenciji u Rumuniji

Pres novembar 2013.
04/12/2013
1. sednica Odbora Agencije
19/01/2011

Predstavljanje Agencije za borbu protiv korupcije na konferenciji u Rumuniji

print
Direktorka Agencije za borbu potiv korupcije Tatjana Babić, učestvovala je na Regionalnoj konferenciji o promociji dobre prakse u borbi protiv visoke korupcije i o povraćaju imovine, koja je održana u Bukureštu.

Na panelu o sukobu interesa, nesaglasnostima i prijavi imovine, na kome je govorila direktorka Agencije predstavljeni su uspešni slučajevi i saznanja dobijena u rešavanju o sukobu interesa. Takođe, raspravljalo se o zakonskom okviru i administrativnim alatima koji se koriste u jačanju integriteta javnih funkcionera, a uspostavljena je uspešna saradnja između nadzornih tela na regionalnom i međunarodnom nivou.

Učesnici su bili i predsednik rumunske Nacionalne agencije za integritet, Horija Georgesku, Nikolaj Nikolov, predsedavajući Komisije za prevenciju i utvrđivanje o sukobu interesa iz Bugarske, Dalija Orešković, predsednica hrvatske Komisije za utvrđivanje o sukobu interesa i Antoli Donikiu, predsednik Komisije za integritet iz Moldavije.

Konferencija je bila usmerena i na probleme poput istraživanja i procesuiranja, kao i na presude u slučajevima visoke korupcije, povraćaj imovine povezane sa korupcijom i organizovanim kriminalom. U zaključku su razmatrani uslovi za uspešnost, ali i izazovi sa kojima se nadzorni organi susreću u svom radu, posebno prilikom donošenja i primene antikorupcijskih propisa i strategija.

Pored predstavnika Agencija za borbu protiv korupcije, na Regionalnoj konferenciji o promociji dobre prakse u borbi protiv visoke korupcije i o povraćaju imovine, učestvovali su i šefovi kancelarija i direktori ministarstava koja se bave problemima kriminala i korupcije iz Rumunije, Bugarske, Moldavije, Crne Gore, Albanije, Nemačke, Velike Britanije i Makedonije, kao i Ambasadori u Rumuniji, predstavnici UNODC, KAS, IACA.