Postupanje po predstavkama građana

Informacije o predstavkama građana dajemo
ponedeljkom i četvrtkom od 11 do 14 časova na broj telefona 011 41 49 100, taster 1

 

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PREDSTAVKE

__________________________________________________________________________________________________________

OPŠTE O PREDSTAVKAMA

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

 

.