Поступање по представкама грађана

Информације о представкама грађана дајемо
понедељком и четвртком од 11 до 14 часова на број телефона 011 41 49 100, тастер 1

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДСТАВКЕ

__________________________________________________________________________________________________________

ОПШТЕ О ПРЕДСТАВКАМА

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

 

.